humbach grup logosu

Satın alma ve çekingen koşullar

PDF olarak belge

1. Miktarlar
Belirtilen miktarlar çerçeve anlaşmada belirtilen dönem için talebe karşılık gelmektedir. Bunlar yaklaşık rakamlardır ve piyasada alışılagelmiş dalgalanmalara tabi olabilirler. Dönem sonunda 90%'den daha az miktarlar tükenirse, 11. maddeye dayanarak bu konuda anlaşmalar yapılacaktır. 10%'den az kalan miktarlar kaybedilecektir.

2. Fiyatlar
Belirtilen fiyatlar sabit fiyatlardır. kararlaştırılan sözleşme süresi için geçerlidir.

3. sözleşme süresi
Bu sözleşme, ilgili çerçeve sözleşmede belirtilen süre boyunca geçerlidir

4. teslimat programları
Kararlaştırılan parti büyüklüğündeki münferit çağrılar, bu çerçeve anlaşmaya ilişkin yazılı satın alma siparişleri şeklinde olacaktır.

5. Arsa büyüklüğü
İlgili çerçeve anlaşmasında belirtilen teslimat parti büyüklüğü, ilgili ürün için kabul edilir. Üretim teknolojisinden kaynaklanan miktar sapmalarına yalnızca eksi 5% veya artı 10% boyutuna kadar izin verilir.

6. kısmi teslimatlar
Kararlaştırılan teslimat partisi büyüklüğünden farklı kısmi teslimatlar genellikle sadece HUMBACH tarafından onaylandıktan sonra mümkündür. Kısmi teslimatlardan kaynaklanan her türlü ek masraf (nakliye masrafları vb.) tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

7. gövde / ambalaj değişimi
Çerçeve sözleşmesinde başka bir ambalaj tanımlanmamışsa, tedarikçi uygun ambalajları kullanacaktır. HUMBACH'ın değiştirilebilir kaplar önermesi durumunda, yalnızca bu kaplar kullanılacaktır. Tedarikçi, kap ihtiyacını teslimattan önce HUMBACH'a zamanında bildirmelidir. Ambalajın değiştirilmesi sadece HUMBACH'ın onayı ile mümkündür; tedarikçinin sorumlu olması durumunda, uyumsuzluktan kaynaklanan ek maliyetler tedarikçiye fatura edilir veya fatura tutarından düşülür. Konteyner hesabı tedarikçi tarafından tutulacak ve talep üzerine HUMBACH'a gönderilecektir.

8. Teslimat süreleri
Çağrı (sipariş) gününden teslimata kadar olan teslimat süresi, ürün açıklamasında belirtilen süredir. Çağrılar (siparişler) her zaman sabit bir tarihte yapılır. Bu tarih bağlayıcıdır. Teslimat tarihi aşılırsa, tedarikçi ilk günden itibaren teslimatta temerrüde düşer. HUMBACH, teslimat tarihinin aşılması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetleri tedarikçiye yansıtabilir (örneğin, satın alma, diğer ürünlerin yeniden işlenmesi vb.)

9. üretim sürümü
İlk kez tedarik edilecek parçalar için HUMBACH tarafından yazılı bir teslimat izni gereklidir (TL).

10. faturalama
Tek (orijinal) fatura talep ediyoruz. Sipariş numarası başına ayrı fatura, irsaliye vb. talep ediyoruz. Toplu makbuz yok!

11. tasarım değişiklikleri / standartları
Her türlü kalite ve tasarım değişikliği, sözleşme süresi boyunca tedarikçi tarafından ancak HUMBACH ile görüşüldükten ve yazılı onay alındıktan sonra yapılabilir. Standartların belirtildiği durumlarda, en son baskı yetkili olacaktır. HUMBACH tarafından çizimlerde veya yönetmeliklerde değişiklik yapılması durumunda, eski versiyonun hala mevcut olan stoklarının, 3 parti büyüklüğüne kadar (bkz. Madde 5), ancak çerçeve sözleşmesinde belirtilen toplam miktardan halihazırda teslim edilen parçaların miktarının çıkarılmasıyla sınırlı olmak üzere, bağlayıcı etkiye sahip olarak kabul edileceğine dair bir güvence verilir.

12. araç yenilemeleri
Bazı durumlarda, HUMBACH'a teslimatlar için özel olarak üretilmiş teslimat kalemlerinin üretimi için takımlar kullanılır (delme takımları, kalıplar, vb.). Bu aletlerin yenilenmesi gerektiğinde, teslimat kaleminde gerekli değişikliklerin aletin yeni üretimine dahil edilebilmesi için tedarikçi sorulmadan bilgilendirilecektir.

13. Sertifikalar
Çalışma sertifikalarının hazırlanması kararlaştırılmışsa, bu sertifikalar mallarla birlikte gönderilecektir. Mallar teslim alındığında sertifikalar mevcut değilse, teslimatı reddetme hakkımızı saklı tutarız. Mallar yine de kabul edilirse, bu ihtirazi kayıtla olacaktır. Bu durumda çalışma sertifikası üç iş günü içinde teslim edilmelidir. Bu yapılmazsa, HUMBACH masrafları tedarikçiye ait olmak üzere bir sertifika düzenletme hakkını saklı tutar.

14 Çekilme / Askıya Alma
Bu çerçeve anlaşması HUMBACH tarafından aşağıdaki nedenlerle iptal edilebilir: a) Kalitenin yetersiz olması durumunda, yani tedarikçinin kusurlu teslimat nedeniyle bir uyarı yapıldıktan sonra tekrar kusurlu mal teslim etmesi durumunda b) Kararlaştırılan teslimat tarihlerinin aşılması durumunda, tedarikçinin son teslim tarihinin aşılmasından sorumlu olması durumunda. Böyle bir durum, bu çerçeve anlaşmanın süresi içinde, belirtilen tarihin üç iş gününden fazla aşılması veya üç teslimat durumunda 5 gün erken teslim edilmesi halinde ortaya çıkacaktır. Tedarikçinin başka ürünler de teslim etmesi ve bu ürünlerde de teslim tarihlerinin kaçırılması durumunda, HUMBACH, tedarikçinin belirtilen teslim tarihlerini üç gün aşması veya tüm ürünler için bir takvim yılı içinde toplam on kez belirtilen teslim tarihlerinin beş gün altında kalması durumunda da bu çerçeve anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacaktır. c) Ürün tasarımında değişiklik yapılması durumunda sözleşme ortakları arasında anlaşma sağlanamazsa. d) Teknik veya ticari nedenlerden dolayı ürüne HUMBACH tarafından artık ihtiyaç duyulmuyorsa. c) ve d) maddelerine ilişkin olarak HUMBACH, kalan miktarları 11. maddedeki hüküm uyarınca kabul etmeyi taahhüt eder.

15. kali̇te anlaşmasi
Tedarikçi, belirtilen veya en uygun ve test edilmiş malzemeleri kullanarak kesinlikle mükemmel kaliteyi garanti eder. Uygulama, ilgili teslimat şartnamelerimize ve çizimlerimize uygun olmalıdır. Teslim edilen parçalar yüksek gerilimlere maruz kalan güvenlik bileşenleridir. Kabul edildiği takdirde, ilgili sertifikalar düzenlenecektir (bkz. madde 13). Tedarikçi, çalışmaları sırasında üründe güvenli ve uygun kullanımla çelişen özellikler fark ederse, alıcıya sorulmadan bilgilendirilmelidir.

16. kali̇te kusurlari
Tedarikçi, HUMBACH'ın gereksinimlerini karşılamayan parçaları geri almayı taahhüt eder. Tedarikçi, kalite kusurları hakkında bir kalite sapma raporu alacaktır. Beş iş günü içinde ilgili bir açıklama bekliyoruz. Teslimatın iade edilmesi durumunda, tedarikçiye masrafları kendisine ait olmak üzere bunu telafi etme fırsatı verilecektir. Zamanlama zorlukları durumunda HUMBACH, tedarikçiyle görüştükten sonra masrafları tedarikçiye ait olmak üzere parçaların yeniden işlenmesini sağlama hakkını saklı tutar.

17. ürün i̇yi̇leşti̇rmeleri̇
Tedarikçi, kendisinden talep edilmeksizin teslim edilecek ürünün optimizasyonuna ilişkin her türlü potansiyeli alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

18. gi̇zli̇li̇k anlaşmalari
Tedarikçi, alıcı ile olan iş ilişkisi çerçevesinde edindiği tüm bilgileri - hem teknik hem de ticari nitelikte - sadece HUMBACH ile olan sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanmayı ve üçüncü şahıslara aktarmamayı taahhüt eder. Bu anlaşma, bu çerçeve anlaşmasının süresi boyunca da geçerli olacaktır. İhlal durumunda, tedarikçi zararlardan sorumlu olabilir.

19 Bölünebilirlik maddesi
Yukarıda belirtilen hususlardan birinin geçersiz olduğu ortaya çıkarsa, sözleşme bir bütün olarak bundan etkilenmeyecektir. Her iki taraf da şimdiden, muhtemelen geçersiz olan noktayı anlama uygun yeni bir formülasyonla değiştirmeyi taahhüt eder 20. Yazılı şekil Çerçeve sözleşmeye ilişkin anlaşmalar ve ekler yazılı olmalıdır.