Obsługa klienta

Przez obsługę klienta rozumiemy, że jesteśmy do Twojej dyspozycji, rozumiemy i szybko rozwiązujemy Twoje problemy. 

Zarządzanie logistyką i zapasami

Zarządzanie logistyką i zapasami

Na życzenie  będziemy utrzymywać dla Ciebie odpowiednie zapasy, odpowiadające oczekiwanemu zapotrzebowaniu lub szczególnym okolicznościom.

Nasza logistyka obejmuje ulepszanie naszych możliwości w zakresie dostaw, zorientowane na ilości, terminy  i jakość, jak również doskonale zorganizowaną gotowość do ich realizacji.

Zarządzanie dokumentami

Nasz system zarządzania dokumentami jest całkowicie zintegrowany z systemem SAP jako baza danych. Prawidłowo i kompletnie tworzymy i przechowujemy dokumenty firmowe oraz informacje.

System  zapewnia, że wszystkie działy  lub pracownicy mogą w dowolnym czasie i bez żadnych komplikacji uzyskać dostęp do wymaganych plików.

System SAP

Pracujemy z oprogramowaniem dla firm średniej wielkości SAP Business One, ponieważ jesteśmy zintegrowani w transgranicznym łańcuchu tworzenia wartości przemysłu motoryzacyjnego.

Dzięki temu scentralizowanemu zarządzaniu danymi mamy w każdej chwili dostęp do wszystkich istotnych informacji firmowych. Dzięki temu możemy podejmować szybkie decyzje i szybko reagować na Twoje zmieniające się wymagania.

Ochrona informacji poufnych

Działamy z szacunkiem, profesjonalizmem i pełną świadomością poufności i bezpieczeństwa przechowywanych przez nas informacji i danych naszych partnerów biznesowych.

W przypadkach, w których wskazane jest ujawnienie poufnych informacji, uzgadniamy indywidualne umowy o zachowaniu poufności.